Konštruktéri života

Kniha Jaromíra Jezného je vysoko špecializovaným náhľadom na manažment a vedenie spoločnosti, ktorá vám poskytne množstvo praktických aplikovateľných nástrojov na zvládanie rôznych dejov... 

Skladom
15 €
Akcia 4+1 zdarma

Vyberte si 5 kníh a jednu z nich dostanete ZDARMA, alebo zakúpte si 4 ľubovoľné knihy a k tomu si môžete vybrať jednu z Edície UM ZDARMA.

Kategória: Knihy
Autor: Jaromír Jezný
Kniha Jezný 3D
4 + 1
Poštovné zdarma
Poštovné zdarma
Pokiaľ ktorýkoľvek váš nákup dosiahne alebo presiahne celkovú nominálnu hodnotu 90 €, poštovné zakúpených produktov máte zadarmo.
zálozky
Praktická záložka
Aby ste pri čítaní kníh nemuseli strácať čas hľadaním tej správnej strany, ku každému nákupu získate záložku Úspešných manažérov.
Knihy Úspešní manažéri
Knihy Úspešní manažéri
Nevydávame žiadne suché teórie o tom, „ako by to mohlo byť“, ale opisujeme iba to, čo autorom úspešne funguje dlhé roky.
Kniha Jaromíra Jezného je vysoko špecializovaným náhľadom na manažment a vedenie spoločnosti, ktorá vám poskytne množstvo praktických aplikovateľných nástrojov na zvládanie rôznych dejov vo firme. Autor v nej so skutočnou presnosťou fyzika hovorí o manažérskej logike a racionálnom uvažovaní, ktoré vám umožní do značnej miery eliminovať váhanie či neistotu pri strategickom rozhodovaní.
Z oblasti riadenia ľudských zdrojov sa dozviete, na základe akých parametrov vyberať schopných ľudí, akým spôsobom viesť tím tvorivých, kreatívnych pracovníkov, kedy a ako zamestnancov povyšovať na manažérske pozície a ako riešiť profesionálne i medziľudské strety názorov medzi vysoko kvalifikovanými pracovníkmi.
Dielo predostiera organizáciu práce vo vysoko špecializovanej konštruktérskej firme ZTS VVÚ Košice, ktorá navrhuje, vyvíja, tvorí a konštruuje špecifické technické riešenia pre viaceré vedecké i špecializované pracoviská a organizácie, medzi ktoré patrí napríklad CERN v Ženeve vo Švajčiarsku.
 
 
UKÁŽKA

„Manažéri, ktorí dokážu robiť viackrokové logické analýzy, nebývajú ochotní urobiť prvý krok, pokiaľ si nie sú istí, ako budú riešiť druhý, tretí, štvrtý alebo piaty. Naopak ľudia, ktorí nevedia predvídať, zvyčajne vykročia na prvý kameň, potom preskočia kaluž na druhý kameň, zistia, že odtiaľ už cesta nevedie, ďalej sa už pohnúť nevedia a zostávajú stáť v strede mláky. Niekedy sú procesy nezvratné a potom si ľudia narobia problémy, ktorým sa mohli ľahko vyhnúť, pokiaľ by sa dívali dostatočne dopredu.“

 

„Je nutné povedať, že svoj um a schopnosti predávajú ľudia, ktorí sú väčšinou pomerne tvrdohlaví. Sú plne presvedčení o svojej pravde a nakoľko svoju robotu dokonale ovládajú, ťažšie prijímajú poznámky okolia. Mnohokrát bývajú aj trochu márnomyseľní, no sú rozhodne vzdelaní a schopní. Ak ich ako manažér chcete tvrdo riadiť iba na báze silového vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným, nebude to fungovať. Ako výkonný pracovník máte plnú právomoc rozhodovať a nesiete zodpovednosť, no s vaším rozhodnutím musí zamestnanec súhlasiť a stotožniť sa s tým, že ste rozhodli dobre. Bude vás neustále preverovať podľa kritérií správnosti a vhodnosti. Vzdelaní a schopní zamestnanci majú množstvo otázok a argumentov, ktoré neradím ignorovať. Vždy na ne treba rozumne odpovedať a logicky a racionálne argumentovať.“

 

„V bežnom živote sme obklopení fyzikálnymi javmi. Pohybujeme sa v gravitačnom poli, ktoré zmapoval už Newton, no existuje aj mnoho ďalších polí, ktoré sú okolo nás takisto – termické (tepelné) pole, optické alebo akustické. Ak ste si vedomý ich existencie a rozumiete im, dokážete deje, ku ktorým v nich dochádza, do značnej miery usmerňovať. A ak rozumiete tomu, akými zákonmi sa riadia deje v jednotlivých ‘poliach života’, stanú sa pre vás jasné a budete presne vedieť, prečo sa niečo deje tak alebo onak.“

 

„Na výrobu sa nie je možné dívať ako na súbor za sebou idúcich, jednotlivých a na sebe nezávislých krokov, ale ako na jeden obraz, jeden celok, kde jednotlivé etapy neexistujú samostatne, ale vytvárajú spoločnú mozaiku. Toto videnie má len dobrý konštruktér.“

 

„Existujú manažéri a celé organizácie, ktoré v záujme dodržiavania pracovnej disciplíny frekventovane využívajú nástroje trestov a sankcií. Aby človek pracoval v pohode, musí mať v práci zabezpečenú istú výšku komfortu. Túto latku komfortu majú ľudia nasadenú v rôznych výškach. Niekto má rád stres a štýl práce pod tlakom mu vyhovuje, iný preferuje voľnejšie tempo s väčšou dávkou tolerancie. Úlohou manažéra je dávať pozor, aby svojich ľudí primerane stimuloval. Pokiaľ ich „prestimuluje“, či už finančne alebo vo forme benefitov, začnú tieto prostriedky využívať čoraz viac na trávenie voľného času. A keďže peniaze majú, budú chcieť pracovať menej! Preto musí plat zamestnanca stimulovať nielen k oddychu, ale aj k práci, lebo inak svoju firmu kanibalizujete zvnútra.“

 

PROFIL AUTORA

 

Jaromír Jezný (*1955), držiteľ ceny ministra školstva SR za rozvoj vedy a techniky 2012, ocenenia Rady Európy pre prínos k vedeckému a hospodárskemu rastu a člen predstavenstva Zväzu strojárenského priemyslu Slovenskej republiky a Prezídia Zväzu priemyselných výskumno-vývojových organizácií Slovenskej republiky, je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom firmy ZTS VVÚ Košice, ktorá svojim klientom na domácom, európskom i svetovom trhu ponúka splnenie vysoko technicky náročných zákaziek v oblastiach robotiky, priemyselnej automatizácie, regulovaných pohonov, špecializovaného výskumu, vývoja a projektovania. Ich výrobky slúžia vo viacerých prominentných výrobných a výskumných spoločnostiach a ústavoch, medzi inými napríklad v CERN-e vo Švajčiarsku. Na Slovenskom trhu pôsobia už niekoľko desaťročí a sú držiteľmi viacerých prestížnych domácich, európskych i svetových ocenení.

Späť do obchodu