O vydavateľstve

Vydavateľstvo ALERT

Vydavateľstvo ALERT s.r.o je nezávislým, súkromným projektom, ktorý nie je vlastnený žiadnou politickou, religióznou, ekonomickou ani národnostnou skupinou. Vzniklo v auguste 2012 a jeho zakladateľmi sú Ladislav Pavlík, Marcel Pavlík a Gabriela Kunaj.

Vydavateľstvo Alert s.r.o. sa zaoberá dvomi hlavnými aktivitami:

  1. Vydávame občasník, časopis „UM – Úspešní manažéri“, ktorý obsahuje praktické rady o manažmente, pozitívne myšlienky a praktické skúsenosti úspešných ľudí zo sféry podnikania, ktorý je ilustrovaný krásnymi fotografiami významných slovenských fotografov.
  2. V edícii Úspešní manažéri vydávame knihy významných slovenských podnikateľov, ktorí v nich zhrnuli a poskytli svoje úvahy o podnikaní, riadení firmy, ľudí, financií i života.

knihy HCA (3)

Prečo to robíme?

1. CHCEME PODPOROVAŤ ÚSPEŠNÝCH SLOVÁKOV

Slováci si radi prečítajú príbehy zahraničných podnikateľských hviezd, študujú rôzne ekonomické, politické, filozofické či náboženské učenia. Ale aj na Slovensku máme výnimočných ľudí, ktorých príbehy si zaslúžia pozornosť. Preto chceme spropagovať významných Slovákov, ktorí niečo dokázali v oblasti podnikania práve v našich podmienkach.

2. CHCEME POSKYTOVAŤ PRAKTICKÉ RADY O PRÁCI

Dávame ľuďom pravdivé informácie o svete práce a podnikania, neskreslené politikou či reklamnou aktivitou firiem, čo je veľmi cenné a zriedkavé. Nevydávame žiadne suché teórie o tom, „ako by to mohlo byť“, ale opisujeme iba to, čo našim autorom úspešne funguje dlhé roky. Takéto knihy dodnes úplne absentovali v našich knižniciach, a preto sú výborným doplnením štúdia na akejkoľvek odbornej škole. Na napísanie každej knihy je použité jedinečné know – how spoločnosti ALERT, ktoré zabezpečuje, že sa autor vyjadruje ku všetkým hlavným oblastiam podnikania.

3. CHCEME MLADÝM ĽUĎOM POSKYTNÚŤ ČESTNÉ, MORÁLNE VZORY

Mladí ľudia majú dnes úplný nedostatok pozitívnych vzorov. Televízia a bežná tlač v tejto oblasti zlyhávajú a často naopak vytvárajú falošné až škodlivé ilúzie o živote. V edícii „Úspešní manažéri“ sa nemôže objaviť človek, ktorý si vydanie knihy jednoducho zaplatí. To, že má niekto veľa peňazí ešte negarantuje to, že vie čestne podnikať. My si našich autorov nevyberáme iba podľa toho, akí sú známi či bohatí. Vyberáme si ľudí, o ktorých predpokladáme, že podnikajú čestne, dodržiavajú zákony, platia dane, vzorne sa starajú o svoju rodinu, požívajú úctu okolia a môžu byť vzorom pre druhých ľudí.

Aké sú naše dlhodobé ciele?

1. POSKYTNÚŤ ĽUĎOM INFORMÁCIE A POSTUPY, KTORÉ SÚ OVERENÉ PRAXOU A FUNGUJÚ

Budeme veľmi radi, ak si naše knižky prečítajú všetci učitelia a študenti vysokých škôl, začínajúci podnikatelia alebo aj ľudia, ktorí sa zaoberajú profesionálne manažmentom. Môžu tak ušetriť obrovské množstvo času a vyhnúť sa drahým chybám a slepým uličkám.

2. PROPAGOVAŤ ÚSPEŠNÝCH SLOVÁKOV AJ ZA HRANICAMI SLOVENSKA

Náš dlhodobý zámer je spropagovať úspešných Slovákov aj v zahraničí. Ak my môžeme čítať úspešné príbehy z exotického USA alebo Taiwanu, tento tok je možné aj otočiť. Pripravujeme preklad našich kníh do svetových jazykov, aby sa o úspešných Slovákoch mohol dozvedieť celý svet.

3. EXPANZIA DO ĎALŠÍCH KRAJÍN

Projekt Úspešných manažérov plánujeme spustiť o niekoľko rokov aj v iných krajinách, s prvotným zameraním na krajiny východnej a strednej Európy.

Ďakujeme vám za podporu a prajeme vám všetko dobré.

 

Tím vydavateľstva ALERT

 

Späť do obchodu